Kosakata Indeks Huruf “B”, Kamus Bahasa Indonesia-Sunda


ba: ngaran aksara kadua dina abjad Arab

babad: sejarah babad

babah: sesebutan pikeun urang Cina peranakan (lalaki)

babak: tahap 1 babak; 2 bagian, babak telur geuneuk, gareuneuk (lantaran disiksa, jeung sajabana)

babakan: 1 babakan, lembur anyar; 2 papagan

babal: tongtolang

babang: terbabang calawak (sungut), ngablak (panto, jeung sajabana), gudawang (raheut)

babar: beber bébér

babas: membabas 1 kapalidkeun; 2 jadi kaangkleung-angkleung

babat: babat daging babat 1 babat; 2 kadut, babat 1 tebang; 2 tuar, membabat 1 nebang; 2 nuar

babe: bapa

babi: 1 babi; 2 bagong; 3 bedul, babi hutan bagong

bablas: 1 terus; 2 babasan leungit; 3 babasan paéh

babon: induk 1 babon; 2 indung

babu: 1 babu; 2 pelayan

babut: permadani

baca: 1 baca; 2 (halus) maos, bacaan 1 bacaan; 2 (halus) aosan, membaca 1 maca; 2 (halus) maos, dibacakan dipangmacakeun, membacakan macakeun, membaca dalam hati ngilo

bacaan: 1 bacaan; 2 (halus) aosan

bacek: bacék 1 baseuh; 2 bacrék, cebrék

bacin: bau bau

bacok: 1 kadék; 2 bacok, membacok 1 ngadék; 2 ngabacok

bacot: sungut

bacul: taya kawani, péot hulu

bada: sabada

badai: 1 topan; 2 angin gedé

badan: 1 badan; 2 awak; 3 salira, menyebadani 1 jimak; 2 (halus) saresmi, bentuk badan pangawakan

badannya: awakna

badik: badi, sebagai salaku, minangka, sabagé

badung: nakal 1 bangor; 2 badeur

badut: 1 badut; 2 bodor

bagai: 1 siga; 2 (halus) sapertos, bagaimana kumaha, berbagai 1 sasaruaan; 2 rupa-rupa

bagaikan: kawas, lir

bagaimana: kumaha

bagaimanapun: kumaha ogé

bagan: rarancang

bagas: 1 sembada, kuat (awak); 2 tarik, ngagelebug (angin)

bagasi: 1 barang-barang muatan; 2 gerbong karéta api pikeun mawa barang-barang; 3 tempat husus paranti neundeun barang

bagau: bango

bagi: 1 bagi; 2 duum, bagian bagian, dibagi dibagi, membagi ngabagikeun, kebagian kabagian, sebagian sabagian, pembagian paméréan, membagikan ngabagikeun

bagian: bagean, bagian

bagus: 1 alus; 2 (halus) saé, lebih bagus anggursi, serba bagus samagréng

bagus-bagus: aralus

bah: bah 1 cai susukan nu lébér nepikeun ngeueum tempat sakurilingna; 2 banjir, bah kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa geuleuh, bosen, nolak, jeung sajabana

bahadur: 1 satria, pahlawan; 2 gagah

bahagia: 1 bagja; 2 atoh; 3 bungah, berbahagia 1 aya dina kaayaan gumbira; 2 bagja, kebahagiaan kabagjaan

bahak: terbahak 1 nyakakak; 2 ager-ageran, terbahak-bahak 1 nyakakak; 2 ngabarakatak

bahala: 1 bahaya; 2 cilaka

bahan: 1 bahan; 2 bakal, bahan celana picalaneun, bahan baju pibajueun, bahan bangunan matrial

bahana: bahana sora, membahana disada, bahana luar biasa, bahana sabab

bahari: bahari baheula, bahari éndah, bahari ngeunaan laut

bahas: pedar, membahas 1 medar; 2 nyawad

bahasa: basa, bahasa asing basa kosta, basa asing, bahasa baku basa lulugu, bahasa ibu basa indung, bahasa sehari-hari basa sapopoé

bahasanya: basana

bahaya: 1 bahya; 2 bahla, berbahaya picilakaeun, membahayakan ngabahayakeun

bahenol: bahénol

bahkan: 1 malah; 2 malahan

bahtera: kapal, bahtera hidup 1 kahirupan; 2 galura hirup

bahu: pundak taktak, bahu-membahu silih tulungan, membahu nanggung, mundak

bahu-membahu: silih tulungan

bahwa: 1 kecap panyambung; 2 yén

bahwasanya: saényana

baiat: béat

baik: 1 bageur; 2 alus; 3 (halus) saé, memperbaiki ngalereskeun, sebaiknya (halus) sasaéna, terbaik nyongcolang, baik hati bageur, kebaikan kahadean

baik-baik: balageur

baiklah: mangga

baiknya: alusna

bait: bait sajak dua pada, sebait sapada, bait imah

baitulharam: 1 wangunan nu ditetepkeun ku Allah minangka kiblatna umat Islam; 2 wangunan tempat umat Islam nyanghareup ari solat; 3 Kabah

baitullah: Baitullah 1 baitulharam; 2 Kabah

baitulmakmur: tempat nu kaliliwatan Nabi Muhammad saw. basa Isra Miraj, nya éta tempat kumpulna malaikat-malaikat

baitulmal: paneundeunan harta benda

baitulmukadas: , baitulmukadis: 1 imah suci; 2 ngaran masjid nu kasohor ti jaman nabi-nabi ayanan di Palestina (Yerusalem); 3 mesjid Aksa

baja: waja, membaja teuas seperti baja

bajak: bajak luku waluku, membajak ngawuluku, bajak rampok 1 bajag; 2 bajo

bajakan: bajoan

bajan: wajan, katel

bajang: kuntianak

baji: pancir, paseuk

bajik: kebajikan kalakuan hadé, kahadean

bajing: tupai bajing

baju: 1 baju; 2 anggoan, berbaju dibaju

baju/pakaian: raksukan

bajul: 1 buaya; 2 harti injeuman: copét, rampog, bangsat, jeung sajabana

bak: 1 bak; 2 mangsi Cina; 3 kawas, saperti, lir, jiga, kadya

baka: kekal 1 baka; 2 langgeng

bakal: 1 bakal; 2 arék; 3 (halus) badé

bakar: 1 bakar; 2 beuleum, kebakaran kahuruan, dibakar 1 dibakar; 2 dibeuleum, membakar 1 ngabakar; 2 meuleum, terbakar kabeuleum

bakat: anléh, bakat

bakau: pohon bakau 1 bako; 2 (halus) babakoan

bakhil: kikir 1 korét; 2 cedit; 3 pedit

baki: talam baki

bakmi: bakmi 1 mi; 2 emi; 3 emih, mi bakmi 1 mi; 2 emmi

bakteri: baktéri

bakti: 1 baktos; 2 bakti, berbakti ngabakti

baku: 1 lulugu, poko; 2 silih, sili, bahasa baku basa lulugu, bahan baku bahan poko

bakul: bakul nasi boboko, bakul besar said

bal: bola bal

bala: prajurit 1 tentara; 2 pasukan

balai: 1 balé; 2 ambén, balai-balai balé-balé, balai desa balé desa, balai kota balé kota

balai-balai: balé-balé

balairung: 1 bangsal; 2 pendopo

balap: pacu balap balap, pacuan kuda balapan kuda

balapan: balapan

balar: bule bulé

balas: 1 bales; 2 jawab, membalas ngabales, balasan balesan, pembalasan wawales, berbalas-balasan pacéntal-céntal, silibalesan

balgam: reuhak

balian: dukun

balig: balég, sawawa

balik: malik, membalik ngabalikeun, terbalik tibalik, sebaliknya sabalikna

baling-baling: kolécér

balkon: tempat atawa lanté nu luhur

ballpoin: pulpen

balsam: balsem

balu: 1 randa; 2 duda

balut: 1 balur; 2 bungkus, membalut ngabalut

bambu: aur bambu 1 haur; 2 awi, bambu awi, bambu besar bitung, rumpun bambu dapuran awi, sebatang bambu awi saleunjeur, buluh bambu awi 4 miang bambu mérang

bancang: membancang ngahalangan

bancet: bancét

banci: 1 banci; 2 malawiding

bancuh: nyampur, campuraduk, pagala

bandar: 1 bandar; 2 panampung

bandel: 1 baha; 2 bedegong

banding: bandingkan bandingkeun, sebanding sabanding, dibandingkan dibandingkeun

bandit: 1 bandit; 2 durjana

bandul: babandul

bandung: sebandung sapasang, kembar

bangau: bango

banget: 1 kacida; 2 pisan, kebangetan kacida teuing

bangga: 1 agul; 2 reueus, kebanggaan kareueus, membangga-banggakan ngagul-ngagul

bangganya: reueusna

bangka: teuas jeung heuras, tua bangka kolot pisan, cikot-cikot

bangkai: bangkai 1 bangké; 2 bugang, pati bangkai 1 pati; 2 paéh; 3 maot

bangkang: membangkang 1 ngalawan; 2 bahula

bangkar: heuras (kawas mayit)

bangkit: 1 hudang; 2 hirup deui; 3 bijil; 4 kanceuh; 5 ngapung; 6 mimiti

bangkrut: 1 bangkrut; 2 patal

banglas: bangblas

bangor: jahil 1 bangor; 2 badeur

bangpak: goréng, jahat

bangsa: 1 bangsa; 2 warga, suku bangsa sélér bangsa

bangsa-bangsa: bangsa-bangsa

bangsal: bangsal 1 bangsal; 2 elos, los bangsal 1 elos; 2 bangsal

bangsawan: 1 ningrat; 2 ménak

bangun: bangun 1 hudang; 2 (halus) gugah, membangunkan ngahudangkeun, bangun tidur 1 gugah; 2 hudang (bahasa kasar), bangun 1 wangun; 2 wujud, bangunan wangunan, membangun ngawangun, pembangunan pangwangunan, jaga bangun 1 nyaring; 2 teu saré

banjar: jajar, baris, jéjér, berbanjar ngajajar, ngabaris, ngajejer

banjir: 1 caah; 2 guligah, banjir terus cacaahan, kebanjiran kacaahan

bantah: bantah bantah, membantah ngabantah, suka membantah bantahan, sanggah bantah ngabantah

bantai: meuncit, membantai 1 meuncit; 2 ngaruksak; 3 neunggeulan; 4 maéhan, pembantai jagal, pembantaian pajagalan

bantal: 1 bantal; 2 (halus) anggel

bantam: hayam kate

banteng: banténg

banter: 1 kacida; 2 luhur

banting: 1 banting; 2 beubeut, membanting ngabantingkeun, dibanting dibanting, membantingkan ngabantingkeun

bantu: 1 bantu; 2 rojong, membantu ngabantu, pembantu 1 batur; 2 (halus) réncang, bantuan bantosan

banyak: 1 loba; 2 (halus) réa; 3 (halus) seueur, memperbanyak ngalobaan, kebanyakan kalobaan, membanyak ngalobaan

banyaknya: lobana

banyol: membanyol 1 lawak; 2 ngalawak

bapak: bapak 1 bapa; 2 (halus) rama, pak bapak 1 bapa; 2 (halus) abah

barah: bisul nanahan

barak: sal, bedeng

baran: babari ambek, gedé ambek

barang: 1 barang; 2 parabot

barangkali: 1 meureun; 2 (halus) manawi

barat: kulon, kebarat-baratan tingkah polahna siga urang Eropa

barbar: bangsa nu kasar jeung kejem

bareng: 1 bareng; 2 (halus) sareng

baret: barét

baring: berbaring 1 ngedeng; 2 ngagolér, membaringkan nyarékeun, terbaring nangkarak, pembaringan pangsaréan

baris: 1 baris; 2 jajar, barisan 1 jajaran; 2 barisan, berbaris ngajajar

barongan: bangbarongan

barter: jual beuli ku cara silih tukeur dagangan

baru: anyar baru 1 anyar; 2 kakara jadi, baru 1 anyar; 2 kakara; 3 (halus) nembé, barusan 1 cikénéh; 2 (halus) nembéan, membarui nganyaran, baru saja nembé

baruh: landeuh

barunya: anyarna

barusan: 1 cikénéh; 2 (halus) nembéan

basa-basi: tatakrama

basah: 1 baseuh; 2 jibreg, membasahi ngabaseuhan, basah kuyup jibreg, basahan babasah

basau: 1 teuas; 2 cangor

basi: basi nasi basi 1 bari; 2 (halus) naseum, basi cawan basi

basil: 1 baksil; 2 baktéri

basis: basis dasar dasar, basis pangkalan 1 pangkalan; 2 basis

basket: bola basket bola baskét

basmi: 1 basmi; 2 tumpes, membasmi 1 ngabasmi; 2 numpes

bastar: baster

basuh: 1 wasuh; 2 kumbah, membasuh mersihan ku cai

batal: batal 1 batal; 2 gagal, membatalkan ngabatalkeun, batil batal 1 batil; 2 salah, urung batal batal

batalion: 1 batalion; 2 batalyon

batalkan: batalkeun

batang: batang hidung cukang irung, sebatang rokok roko sabatang, batang pisang tangkal cau, gebog, sebatang kara nunggelis, nunggul pinang

batara: dewa 1 batara; 2 déwa

batari: dewi 1 batari; 2 déwi

batas: batas 1 wates; 2 bates, dibatasi diwatesan, membatasi ngawatesan, batasan wangenan, sekat batas 1 wates; 2 pamisah, menyekat misahkeun dua rohangan ku cara maké lalangsé atawa panghalang

batasan: wangenan

baterai: batré

batik: membatik ngabatik

batil: batal 1 batil; 2 salah

batin: 1 batin; 2 haté

batu: batu batu, berbatu-batu taringgul, batu kapur apu, karang batu karang

batuk: 1 batuk; 2 (halus) gohgoy, berbatuk batuk-batukan, terbatuk-batuk kabatuk-batuk, batuk kering batuk gangsa, batuk rejan batuk bangkong

batuk-batuk: ngohkoh

bau: bacin bau bau, bau 1 ambeu; 2 (halus) angseu, berbau 1 bau; 2 geus bau, bau busuk bau, bau-bauan babauan

baur: berbaur pacampur

baut: baud

bawa: 1 bawa; 2 (halus) candak; 3 (halus) bantun, membawa 1 (halus) nyandak; 2 (halus) ngabantun, bawa di kepala 1 suhun; 2 nyuhun, pembawaan 1 bakat; 2 sipat; 3 watak, membawa-bawa mawa-mawa, dibawa 1 dibantun; 2 dicandak

bawah: di bawah 1 handap; 2 di handap, paling bawah paling handap

bawang: bawang merah bawang beureum, bawang putih bawang bodas

bawasir: ambéyen, nongtot bool

bawel: céréwéd

baya: sebaya 1 saumur; 2 (halus) sayuswa, setengah baya tengah tuwuh

bayam: bayem, bayang membayang ngalangkang, bayangan (halus) kalangkang, bayang-bayang (halus) kalangkang, membayangkan ngabayangkeun, terbayang 1 kabayang; 2 kacipta

bayang: membayang ngalangkang

bayangan: (halus) kalangkang

bayangkan: bayangkeun

bayar: bayaran bayaran, membayar 1 mayar; 2 naur, pembayaran pamayaran, tidak membayar ngalibur

bayarannya: bayaranana

bayi: 1 orok; 2 bayi, bayi perempuan inji, sejak bayi oorok

bayonet: bayonét

bayu: angin

bazar: 1 basar; 2 pasar derma

beasiswa: béasiswa

bebal: dungu 1 bodo; 2 tolol

beban: tanggungan, membebani mihapekeun

bebas: bebas bébas, membebaskan ngabébaskeun, los bebas los

bebat: beungkeut, membebat ngabeungkeut

bebek: 1 bébék; 2 éntog

bebek/itik: meri

beber: babar beber bébér, beber membeberkan bébér

beberapa: sababaraha

bebuyutan: 1 turun-tumurun; 2 bubuyutan

becak: béca, berbecak-becak 1 baréntol; 2 kotor

becek: 1 cebrék; 2 ceblog

becus: 1 bisa; 2 lasa; 3 (halus) tiasa

beda: 1 béda; 2 (halus) bénten, dibedakan dibéntenkeun, membedakan ngabéntenkeun, berbeda-beda teu sarua, tidak berbeda kénéh-kénéh

beda/berubah: géséh

bedah: operasi 1 belék; 2 operasi, membedah ngabelék

bedak: 1 wedak; 2 pupur

bedanya: bédana

bedebah: cilaka (minangka nyarékan)

bedeng: bédéng

bedil: membedil ngabedil

bedug: 1 bedug; 2 dulag, memukul bedug ngadulag

bedugnya: bedugna

beduk: beduk bedug, tabuh beduk 1 tabuh; 2 bedug, menabuh nakol (awak, waditra), tetabuhan tatabeuhan

bedung: dibedung dibedong

begadang: 1 teu saré sapeupeuting; 2 ngabungbang; 3 bagadang

begal: dibegal 1 bégal; 2 dibégal, membegal ngabégal

begawan: pandita

begini: kieu

begitu: begitu kitu, begitukah baruk, sebegitu sakitu, gitu begitu kitu

begitulah: kitu pisan

bejana: 1 bak; 2 jambangan

bejat: bejad

bekal: bekal bekel, membekali mekelen, sangu bekal bekel

bekam: bekem

bekas: 1 urut; 2 tapak; 3 (halus) tilas, membekas aya urutna, barang bekas kukurutan, berbekas 1 aya tapakna; 2 méré kesan

bekatul: bakatul

beker: jam beker béker

bekerja: 1 digawé; 2 (halus) didamel

bekerjanya: damelna

bekerjasama: migawé bareng

bekicot: tenggek

bekisar: hayam leuweung

beku: membeku 1 gibleg; 2 ngagibleg

bekuk: tangkep

bel: bél

bela: béla, dibela dibéla, membela ngabéla

belacan: terasi tarasi

belacu: kain belacu balacu

belah: belah beulah, membelah meulah, belahan beulahan, sebelah sabeulah, sebelah timur belah wétan, sebelah sana palih ditu, sebelahan gigireun, sebelah sini palih dieu, sibak belah 1 singkab; 2 beulah, menyibakkan 1 misahkeun; 2 nyuaikeun

belai: membelai ngusapan

belajar: diajar

belaka: wungkul

belakang: 1 tukang; 2 (halus) pungkur, belakangan 1 engké baé; 2 titukang, di belakang (halus) di pungkur, ke belakang (halus) ka pungkur, membelakangi nukangan

belakangan: 1 engké baé; 2 titukang

belakangnya: tukangeunana

belalai: tulalé

belalak: membelalak 1 molotot; 2 bolotot

belalang: simeut, belalang sembah congcorang, membelalang mata simeuteun, molotot

belanak: balanak

belanda: Belanda Walanda

belanga: pariuk

belangah: terbelangah olohok, molohok

belangkin: 1 tir; 2 aspal

belangkon: bendo (Jawa)

belanja: balanja, berbelanja barang beuli, belanjaan balanjaan, membelanjai ngabalanjaan, membelanjakan ngabalanjakeun

belantara: leuweung

belantik: balantik

belantika: usaha dagang dina masalah musik atawa pintonan

belas: sebelas 1 sabelas; 2 sawelas

belasah: membelasah neunggeulan, ngarangket

belasan: welasan

belasungkawa: milu sedih

belasut: membelasut, ngagerem, ngaherengan

belati: 1 balati; 2 péso

belatung: bilatung

belek: membelek ngabelek, ngabedel

belenggu: cangkalak, membelenggu nyangkalak, terbelenggu kacangkalak

belepotan: lambokot

belerang: walirang

beli: 1 beuli; 2 meuli; 3 (halus) mésér, dibeli 1 dibeuli; 2 (halus) digaleuh, membeli 1 meuli; 2 (halus) ngagaleuh, membelikan mangmeulikeun, terbeli kabeuli, pembeli 1 nu meuli; 2 pakakas pikeun meuli (duit)

belia: 1 ngora; 2 (halus) anom

beliak: membeliak molotot

belian: pawang, dukun

beliau: 1 manéha; 2 (halus) anjeuna

belibis: manuk belibis

belida: balida

beligo: baligo, waluh gedé

belik: tampian

belikat: walikat

belimbing: balingbing, belimbingan balingbingan

beling: 1 beling; 2 sabag

belinjo: tangkil

belit: lilit 1 beulit; 2 meulit, berbelit-belit meulit-meulit

belok: péngkolan, dibelokkan dipéngkolkeun, berbelok méngkol, berbelok-belok pungkal-péngkol, belokan péngkolan

belok/membelok: pengkol/mengkol

belokan: péngkolan

belub: encan

belukar: rungkun

belulang: 1 kulit sato nu digaringkeun; 2 kulit dina leungeun atawa suku nu ngaheurasan jeung teuas

beluluk: caruluk

belum: 1 tacan; 2 (halus) teu acan, sebelumnya saméméhna, sebelum saencan

belunjur: belunjur ngalonjor, unjur belunjur nangunjar

beluntas: baluntas

belut: anak belut kuntit

beluwek: belewuk, legedu

benag: bola

benah: membenahi bebenah

benak: 1 otak; 2 sungsum

benalu: mangandeuh

benam: teuleum, membenamkan neuleumkeun, terbenam surup

benang: 1 benang; 2 bola, benang tenun kantéh

benar: 1 bener; 2 (halus) leres; 3 (halus) estu, sebenarnya (halus) saleresna, membenarkan menerkeun, kebenaran bebeneran

benar-benar: 1 bener-bener; 2 leres-leres

benar/betul: leres

benarnya: benerna

bencana: musibah

benci: 1 ngéwa; 2 ceuceub, dibenci dipikangéwa, membenci mikangéwa, kebencian kangéwaan

benda: barang

bendahara: nu ngurus duit

bendaharawan: pagawé anu ngurus kauangan

bendel: bendel genolan, membendel ngagenol, bundel bendel genolan

bendera: 1 bandéra; 2 kélébét

benderang: terang benderang caang ngempray

bendi: dokar 1 dokar; 2 délman

bendung: membendung 1 mendet; 2 ngabendung

bengawan: susukan gedé

bengek: asma 1 bengék; 2 mengi

benggala: 1 gedé; 2 bibit unggul

benggil: benjol, benyut

bengis: 1 kejem; 2 telenges

bengkak: bareuh, muka bengkak bengep

bengkalai: terbengkalai 1 bolér; 2 kabolér

bengkel: béngkél

bengkok: 1 bengkung; 2 bingkeng

bengkuang: bangkuang

bengkudu: pacé cangkudu

bengong: 1 bengong; 2 molohok

benih: 1 binih; 2 bibit

bening: bening 1 hérang; 2 genclang, hening bening 1 hérang; 2 beresih

benjol: benjol bénjol, jendol benjol 1 bénjol; 2 jendol

bentak: 1 nyentak; 2 ngahaok, dibentak 1 dibentak; 2 disentak, membentak 1 ngabentak; 2 nyentak

bentang: membentang mébérkeun

bentar: sebentar 1 sakeudeung; 2 (halus) sakedap

bentol-bentol: baréntol

bentuk: 1 wangun; 2 wujud, membentuk ngawangun, berbentuk mangrupa

bentukan: jieunan

bentuknya: bentukna

bentul: taleus

bentur: 1 tidagor; 2 bentur, benturan tabrakan, dibenturkan didagorkeun, terbentur 1 kadagor; 2 kabentur, membentur ngadagor

benturan: tabrakan

benua: banua

benyek: beunyer

beo: burung beo manuk béo

beol: ngising

bepergian: iinditan

beracara: 1 make acara; 2 jeung acara; 3 mariksa jeung nimbang-nimbang perkara (di pangadilan)

berada: 1 aya (di); 2 rada beunghar (teu kakurangan)

beradab: 1 boga kasopanan; 2 geus maju kahirupan lahir batinna

beradaptasi: nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana

beradat: 1 boga aturan; 2 nurutkeun sacara kabiasaan; 3 maké hiji barang nurutkeun kabiasaan

beradik: 1 nyebut adi; 2 boga adi

beradu: peketrok

beragam: ragam beragam 1 rupa-rupa; 2 macem-macem, baju seragam pakaian saules, beragam kapapanjangan

beragama: 1 manut hiji agama; 2 ibadah; 3 mentingkeun pisan

beragitasi: ngahasut

berahi: 1 birahi; 2 napsu

berair: caian

berajojing: ngalakukeun dansa

berak: berberak 1 ngising; 2 (halus) kabeuratan

berakad: nyieun perjanjian

berakal: 1 boga akal; 2 pinter

berakar: akaran

berakhir: 1 réngsé; 2 anggeus

berakibat: ngabalukarkeun

beraksi: 1 ngalakukeun hiji hal; 2 nindak; 3 légég

beralamat: 1 aya alamatna; 2 ditujukeun; 3 méré tanda; 4 boga tujuan

beralih: 1 pindah; 2 ganti; 3 robah

beramal: 1 ngalakukeun perbuatan hadé; 2 ngadoa ka Allah

beramanat: 1 pesen; 2 nepikeun amanat

berambisi: 1 boga kahayang; 2 keyeng pisan

berambut: rambutan

beranak: ngalahirkeun

beranda: 1 téras; 2 tepas

berandai-andai: andai berandai-andai barempug

beraneka: 1 loba rupana; 2 rupa-rupa

berang: ambek pisan

berang-berang: 1 séro; 2 anjing cai

berangasan: barangasan

berangin-angin: ngangin

berangkat: 1 mangkat; 2 (halus) mios

berangsur: saeutik-saeutik robah

berangus: borongsong

berani: 1 wani; 2 wantun, pemberani gedé wananén, sifat berani kawani

beranjak: anjak beranjak 1 angkat; 2 (halus) indit

berantai: 1 maké ranté; 2 ngaruntuy, patutur-tutur; 3 tatalépa

berantakan: pabalatak

berantas: 1 ngabasmi; 2 numpes

berantem: garelut

berapa: sabaraha, seberapa sabaraha, tidak seberapa teu pira

berapi: seuneuan

berapi-api: 1 sumanget nu ngagedur; 2 ambek pisan

berapi=api: nyeuneu

berarak: iring-iringan

berarakan: iring-iringan

berarti: 1 boga maksud; 2 aya gunana; 3 sarua hartina

beras: béas, air beras cibéas, tempat beras 1 padaringan; 2 pabéasan

berasal: 1 asalna; 2 kawit

berasap: haseupan

berat: berat 1 beurat; 2 (halus) abot, memberati ngabeuratan, keberatan kabeuratan, bobot berat 1 (halus) abot; 2 beurat

beratnya: abotna

beratur: atur beratur 1 nyusun; 2 antri, beraturan 1 jeung aturan; 2 nyaho sopan santun, diatur dibenahan

beraturan: 1 jeung aturan; 2 nyaho sopan santun

beratus: ratusan

berayun: gulawing

berayun-ayun: ngagabig

berbagai: 1 sasaruaan; 2 rupa-rupa

berbagi: babagi

berbahagia: 1 aya dina kaayaan gumbira; 2 bagja

berbahaya: picilakaeun

berbaju: dibaju

berbakti: ngabakti

berbalas-balasan: pacéntal-céntal, silibalesan

berbantah: hoghag

berbantahan: padungdengan

berbarengan: babarengan

berbaring: baring berbaring 1 ngedeng; 2 ngagolér, membaringkan nyarékeun, terbaring nangkarak, pembaringan pangsaréan

berbaris: ngajajar

berbatu-batu: taringgul

berbau: 1 bau; 2 geus bau

berbaur: baur berbaur pacampur

berbayar: kudu mayar

berbeda-beda: teu sarua

berbekal: mawa bekel

berbekas: 1 aya tapakna; 2 méré kesan

berbelanja: barang beuli

berbelit-belit: meulit-meulit

berbelok: méngkol

berbentuk: mangrupa

berbicara: bicara berbicara 1 ngomong; 2 (halus) nyarita

berbinar-binar: 1 sinaran; 2 cahayaan

berbisa: peurahan

berbisik: haharéwosan

berbisnis: babalantik

berbohong: 1 ngawadul; 2 ngabohong; 3 dadaku

berbolong-bolong: karancang

berbondong-bondong: bondong berbondong-bondong 1 ngabrul; 2 ngabring

berbuah: keur buahan

berbuat: migawé hiji hal

berbudi: budi berbudi linuhung, membalas budi 1 mulang; 2 marulang

berbuih: ngabudah

berbulan-bulan: saeneng-eneng

berbulu: buluan

berbunga: kembangan

berbuntut: buntutan

berbunyi: 1 nyora; 2 (halus) nyoanten

berburu: buru berburu 1 buru; 2 moro, terburu-buru 1 rurusuhan; 2 rusun, pemburu paninggaran, buru-buru tétéréhan

berbusa: ngabudah

bercabang: nyabang

bercahaya: 1 suminar; 2 cahayaan

bercakap-cakap: 1 ngomong; 2 (halus) nyarios

bercampur: campur

bercanda: heureuy

bercebok: cécéwok

berceceran: cecer berceceran 1 pabalatak; 2 awur-awuran

bercengkrama: macangkrama

bercerai: bercerai pepegatan, pisah bercerai pepegatan

bercerita: 1 nyarita; 2 ngadongéng

bercermin: 1 ngaca; 2 ngeunteung

bercita-cita: 1 boga kahayang nu keyeng; 2 boga tujuan nu sampurna

bercocok-tanam: tataman

bercokol: cokol bercokol cicing

bercucuran: cucur bercucuran ngucur

bercukur: nyukur

bercumbu: cumbu bercumbu bobogohan, bercumbu 1 hareureuy, otél; 2 silioconan, siliholo, jeung sajabana, bercumbu 1 hareureuy, otél; 2 silioconan, siliholo, jeung sajabana

berdagang: balantik

berdahak: 1 aya reuhakan; 2 ngareuhak

berdalih: méré alesan

berdampingan: ngaréndéng

berdandan: 1 ngageulis; 2 midang

berdarah: getihan

berdasar: dumasar

berdasarkan: dumasar

berdatangan: juljol daratang

berdaulat: boga kakawasaan nu luhur di hiji nagara atawa wewengkon

berdaun: daunan

berdebar-debar: debar berdebar-debar 1 dugdeg; 2 ngageter

berdebat: debat berdebat 1 débat; 2 ngadébat

berdebu: 1 loba kebul; 2 kotor

berdecak: crek

berdeham: déhém

berdehem: ngadéhém

berdekatan: padaeukeut

berdelapan: dalapanan

berdendang: dendang berdendang tetembangan

berdengung: dengung berdengung ngahiung (bangbara, kolecer, jeung sajabana), mendengung-dengungkan nguar-nguar, ngabewara-bewarakeun

berdentang: ngéntréng

berdenting: ngencring

berdentum: dentum berdentum ngabeledug, dentam berdentum ngajelegur (mariem, jeung sajabana), berdentam-dentam patingjelegur

berdenyut: denyut berdenyut nyednyedan

berderai: derai berderai 1 ngucur; 2 ngambai

berderet: ngajajar

berdering: ngirining

berdesing: ngahieng

berdesis: desis berdesis ngahéos

berdiang: diang berdiang 1 duru; 2 siduru

berdikari: macakal

berdiri: 1 nangtung; 2 (halus) ngadeg

berdiskusi: sawala

berdoa: panuhun ka Allah

berdua: duaan

berduaan: paduduaan

berdurasi: boga durasi

berduri: cucukan

berdusta: ngabohong

berduyun-duyun: duyun berduyun-duyun 1 ngabrul; 2 ngabring

berebut: parebut

berebutan: pagorényang

beredar: ngubeng-ngubeng

beredarnya: medarna

berekor: buntutan

berembus: embus berembus 1 ngahiliwir; 2 kaluar ditiupkeun

berempat: opatan

berenam: genepan

berenang: ngojay

berencana: boga rencana

berendam: ngeueum

berengsek: 1 réwél; 2 bandel

berengut: merengut

berentetan: rentet berentetan ngaruntuy, ngatay

beres: 1 bérés; 2 luis; 3 (halus) atos

berewok: beréwok

berformat: boga format

berfoya-foya: foya berfoya-foya curak-curak

berfungsi: aya gunana

bergabung: ngumpul

bergajul: wangkelang

bergambar: aya gambaran

bergandengan: pacekel-cekel

berganti: diganti

berganti-ganti: gunta-ganti

bergantian: 1 silih ganti; 2 sakali éwang

bergantung: 1 ngarumbay; 2 ngagebay

bergantungan: raweuy

bergaul: 1 babarengan; 2 gaul

bergaung: ngalimpuk

bergayut: burayot

bergedel: bergedél

bergegas: gegas bergegas rurusuhan

bergejolak: gejolak bergejolak ngagedur

bergelar: boga gelar

bergelombang: umpal-umpalan

bergelora: 1 laut motah; 2 jelema gumbira jeung kahudang wawanénna

bergelut: papuket

bergema: halimpu

bergembira: galumbira

bergeming: geming bergeming cicing baé, nagen

bergemuruh: guruh bergemuruh ngaguruh

bergerak: oyok

bergerigi: rérégéan

bergerombol: noyék

bergeser: ngésér

bergetah: geutahan

bergetar: ngageter

bergidik: birigidig

bergigi: huntuan

bergilir: 1 giliran; 2 gantian

bergiliran: 1 gantian; 2 gentosan

bergoyang: 1 ngageol; 2 ngagitek

bergulat: gulat bergulat gelut

bergulir: ngagulundung

bergumam: gumam bergumam gegerendeng

berguman: ngagereyem

bergumpal: gumpal bergumpal gagarihulan

bergumul: gumul bergumul 1 gelut; 2 papuket

berguna: aya gunana

berguncang: oyag-oyagan

bergundul: 1 gundul; 2 botak

bergunjing: ngupat

bergurau: gurau bergurau 1 heureuy; 2 ocon

berguru: 1 ngélmu; 2 guguru

berhadapan: pahareup-hareup

berhadiah: aya hadiahna

berhajat: boga hajat

berhak: ngabogaan hak

berhamburan: pasulabrengan

berhantam: 1 gelut; 2 tabrakan; 3 tubrukan

berharap: ngaharepkeun

berharta: beunghar

berhasil: hasil

berhasrat: gedé kahayang

berhemat: 1 ngahémat; 2 ngirit

berhenti: 1 eureun; 2 (halus) lirén

berhias: 1 dangdan; 2 (halus) dangdos

berhimpitan: padempét

berhimpun: 1 ngumpul; 2 ngariung

berhubungan: nyambung

berhuma: ngahuma

berhutang: ngahutang

beri: beri 1 béré; 2 bikeun; 3 (halus) parin, diberikan diserahkeun, memberi 1 mikeun; 2 (halus) masihan, pemberian 1 paméréan; 2 (halus) pamasihan, memberikan 1 méré; 2 mikeun, diberi dibéré, pemberi nu méré, kasih beri 1 béré; 2 bikeun; 3 (halus) parin, mengasih 1 mikeun; 2 (halus) masihan, dikasih 1 dibéré; 2 (halus) dipaparin

beri-beri: béri-béri

beri/memberi: bere/mere

beribadat: babakti

beribu: boga indung

berikrar: nyumpah manéh

berikut: katut

berikutnya: saterusna

berilmu: luhung

beriman: 1 boga iman (katetepan haté); 2 boga kayakinan jeung kapercayaan; 3 kaimanan kayakinan, katetapan haté

berimanlah: iman

beringas: buas 1 buringhas; 2 galak

beringin: caringin

beriringan: ngaleut

berisi: bernas berisi ngeusi pinuh, berisi ngeusi

berisik: 1 gandéng; 2 (halus) baribin

beristirahat: ngareureuhkeun

beristri: rarabi

berita: berita 1 kabar; 2 béja; 3 (halus) wartos, warta berita (halus) wartos

beritahu: memberitahu 1 méré nyaho; 2 ngabéjaan, pemberitahuan 1 béja; 2 wawaran; 3 émbaran

berjaga: ngajaga

berjaga-jaga: siap siaga

berjajar: ngajajar

berjalan: 1 leumpang; 2 (halus) mapan

berjalan-jalan: jalan-jalan

berjangka: kalawan katangtuan waktu

berjangkit: jangkit berjangkit 1 nular; 2 nerekab; 3 keuna ka nu lian

berjanji: janji

berjasa: loba jasa

berjatuhan: 1 ragragan; 2 marurag

berjejal-jejal: 1 pasesedek; 2 pajejel

berjejer: jejer berjejer ngajéjér

berjemur: moyan

berjenis-jenis: 1 macem-macem; 2 rupa-rupa

berjingkrak-jingkrak: abrag-abragan

berjiwa: aya nyawaan

berjodoh: ngajodo

berjongkok: jongkok berjongkok 1 cingogo; 2 nagog

berjualan: 1 dagang; 2 (halus) icalan

berjuang: juang berjuang 1 juang; 2 joang, memperjuangkan ngajuangkeun

berjubel: jubel berjubel 1 pajejel; 2 pasesedek

berjudi: judi berjudi judi, penjudi tukang judi

berjudul: maké judul

berjumpa: 1 papendak; 2 (halus) papanggih

berjuntai: juntai berjuntai 1 ngagantung; 2 reumbay

berjuta-juta: ngajuta

berkabung: kabung berkabung milu sedih

berkaca: 1 ngeunteung; 2 (halus) ngaca

berkacamata: maké kacamata

berkah: pangésto

berkait: nyantol

berkaitan: patali

berkalang: dibantal diganjel

berkali-kali: 1 mindeng; 2 (halus) sering

berkarakter: boga sipat

berkarat: karat berkarat karahaan

berkat: berekat

berkata: 1 ngomong; 2 (halus) nyarios

berkawan: sosobatan

berkeahlian: boga pangabisa

berkecimpung: kecimpung berkecimpung ulubiung

berkedip: 1 ngiceup; 2 kamedep

berkedip-kedip: kikiceupan

berkehendak: boga maksud rek

berkejar-kejaran: udag-udagan

berkelahi: 1 gelut; 2 galungan

berkelakar: guyonan

berkelana: kelana berkelana ngalalana

berkeliaran: keliaran berkeliaran ludag-ladog

berkeliling: nguriling

berkelit: kelit berkelit 1 ngagilek; 2 ngelid

berkelok: kelok berkelok méngkol

berkelompok: ngagarombol

berkeluh-kesah: rumahuh

berkeluyuran: keluyur berkeluyuran ngulayaban, ngatrok, atrok-atrokan

berkemah: kemah berkemah 1 kémah; 2 ngémah

berkemas: bébérés

berkembang: 1 kembangan; 2 mekar

berkenalan: wawawuhan

berkenan: (halus) ngawidian

berkeping-keping: saremplék

berkeringat: késangan

berkerumun: deugdeug

berkerut: 1 karejut; 2 karisut (kulit, jeung sajabana)

berkesan: 1 aya tapakna; 2 teu gancang poho inget baé

berkesempatan: boga kasempetan

berkesinambungan: sinambungan

berkibar: kibar berkibar 1 ngelebet; 2 ngelab-ngelab, mengibarkan masang supaya ngélébét

berkibarnya: hibarna

berkicau: kicau berkicau bacéo

berkilat: ngaluarkeun cahaya siga kilat

berkilau: gurilap

berkilauan: ngempur

berkiprah: kiprah berkiprah ngalakukeun kagiatan kalawan dibarung ku sumanget anu luhur

berkisar: kisar berkisar 1 muter; 2 ngurilingan

berkokok: kongkorongok

berkomentar: ngoméntaran

berkorban: daék korban

berkuasa: kawasa

berkubang: guyang

berkuku: kukuan

berkumandang: halimpu

berkumpul: ngumpul

berkumpulnya: ngariungna

berkunjung: kunjung berkunjung 1 ngalongok; 2 manggihan

berkurang: ngurangan

berkutat: kutat berkutat sibuk mikirkeun hiji hal

berlaba: menang bati

berlabel: aya labélan

berlabuh: labuh berlabuh balabuh (kapal), pelabuhan palabuan

berlaga: diadu

berlagak: ngajago

berlagu: kakawihan

berlainan: nu béda

berlaku: 1 lumangsung; 2 milampah; 3 migawé; 4 sah; 5 meunang dipaké

berlalu: 1 liwat; 2 heubeul; 3 maot; 4 teu kaur

berlama-lama: 1 dilila-lila; 2 (halus) dilami

berlandaskan: dumasar kana

berlangganan: langgan berlangganan ngalanggan, pelanggan langganan

berlangsung: lumangsung

berlanjut: 1 nyambung; 2 aya terusanana; 3 terus-terusan

berlapis-lapis: sababaraha lapis

berlari: lumpat

berlari-lari, berlarian: lulumpatan

berlarut-larut: 1 kapapanjangan; 2 ngabuntut bangkong

berlatih: latih berlatih 1 diajar; 2 ngabiasakeun; 3 latihan

berlawanan: papalimpang

berlayar: balayar

berlebih: 1 aya leuwihna; 2 nyésa; 3 loba teuing

berlebih-lebihan, berlebihan: kaleuleuwihan

berlepotan: caremot

berlima: limaan

berlimpah-limpah: 1 loba pisan; 2 mahabu

berlindung: ngalindung

berlipat: dilipet rangkep

berlipat-lipat: 1 lilipetan; 2 ngalipet

berlisensi: boga lisénsi

berlomba-lomba: paheula-heula

berlubang: liangan

berlumpur: aya leutak

berlumuran: lumur berlumuran bobolokot, berlumur darah bobolokot kugetih

berlutut: deku

bermacam-macam: 1 rupa-rupa; 2 (halus) rupi-rupi

bermain: 1 ulin; 2 (halus) ameng

bermain-main: ameng

bermakna: ngandung harti

bermaksud: boga maksud

bermalam: 1 meuting; 2 (halus) ngawengi

bermalas-malasan: pangedulan

bermanfaat: aya gunana

bermimpi: 1 ngimpi; 2 (halus) ngimpén

berminat: 1 hayang; 2 (halus) hoyong

berminyak: minyakan

bermuara: ngamuara

bermuatan: ngamuat, mawa muatan

bermukim: mukim bermukim 1 cicing; 2 tumetep, pemukiman padumukan, pakampungan

bermula: dimimitian

bermulut: sungutan

bermunculan: padamucunghul

bermutu: aya harga

bernafsu: gedé napsu

bernama: 1 ngarana; 2 (halus) namina

bernanah: nanahan

bernapas: ngambekan

bernas: berisi ngeusi pinuh

bernaung: cicing di

berniat: boga niat

bernyanyi: 1 ngalagu; 2 nembang

bernyanyi-nyanyi: karakawihan

bernyawa: nyawaan

berobat: (halus) lalandong

berolahraga: ngolah raga

berontak: 1 berontak; 2 bahula, pemberontak jalma nu sok ngalawan kana kakawasaan atawa paréntah

berpacaran: bobogohan

berpakaian: 1 dibaju; 2 diacuk

berpaling: béngkok sembah

berpamitan: pamitan

berpandangan: patempo-tempo

berpapasan: papas berpapasan papaliwat

berpasangan: sajodo-sajodo

berpaut: paut berpaut 1 napel pageuh; 2 ngait pageuh, terpaut kakait, berpautan patali (jeung)

berpedoman: nurutkeun aturan

berpegang: nyekelan

berpegangan: (halus) cecepengan

berpelajaran: meunang didikan di sakola

berpeluang: aya kasempetan

berpencar: 1 papisah; 2 paturay

berpendapat: boga pamadegan

berpengalaman: boga pangalaman

berpengaruh: boga pangaruh

berpengetahuan: élmuan

berpenghuni: dicicingan

berperilaku: milampah

berpesan: pesen

berpidato: pidato

berpihak: mihak

berpikir: mikir

berpindah: ngalih

berpisah: papisah

berpoligami: ngawayuh

berposisi: boga posisi

berpoténsi: boga poténsi

berpoya-poya: borak-borak

berpuasa: 1 puasa; 2 (halus) saum

berpusat: museur

berputar: 1 muter; 2 muih

bersabda: sabda bersabda 1 (halus) dawuh; 2 (halus) ngadawuh, bersabda ngadawuh

bersabung: diadu

bersahabat: réréncangan

bersahaja: basajan, saderhana

bersahutan: silih témbalan

bersaing: bersaing saling unggulkeun, saing bersaing silih éléhkeun

bersaksi: jadi saksi

bersalah: boga salah

bersalin: 1 ganti; 2 robah; 3 ngajuru

bersama: 1 bareng; 2 (halus) sareng

bersamaan: 1 dina waktu nu sarua; 2 bareng jeung

bersambung: nyambung

bersandar: nyarandé

bersanding: ngarendeng

bersatu: ngahiji

bersaudara: sadulur

bersayap: jangjangan

bersebelahan: nyabeulahan

bersedekah: amal

bersedia: 1 sadia; 2 siap

bersekolah: sakola

berselempang: disoléndang

berselimut: maké simbut

berseling: paselang

berseliweran: balawiri

berselonjor: nanghujar

berseloroh: heureuy, sempal guyon, gogonjakan, ocon

bersemangat: segut

bersemayam: semayam bersemayam 1 diuk (horma); 2 nganjrek; 3 ngancik

bersembilan: salapanan

bersembunyi: nyumput

bersemi: semi bersemi 1 pucuk; 2 pucukan

bersenandung: ngahariring

bersenang-senang: sukan-sukan

bersendawa: teura

bersenggolan: pagilinggisik

bersenjata: nyekel pakarang

bersepakat: sapuk

bersepatu: disapatu

bersepuluh: sapuluhan

berserah: sumerah

berserakan: serak berserakan 1 balatak; 2 pabalatak

berseri-seri: seri berseri-seri 1 marahmai; 2 cahayaan

berseru: seru berseru 1 ngagero; 2 ngahaok

bersetubuh: 1 jima; 2 sapatemon

bersih: bersih beresih, membersihkan ngaberesihkeun, kebersihan kaberesihan, bersih-bersih beberesih, resik bersih 1 resik; 2 beresih

bersih-bersih: beberesih

bersilat: silat bersilat silat

bersimbah: simbah bersimbah 1 baseuh; 2 baloboran, simbah bersimbah digulung ka luhur

bersimpuh: andeprok

bersin: 1 bersin; 2 beresin

bersinar: 1 suminar; 2 cahayaan

bersinar-sinar: marahmay

bersisa: nyésa

bersisik: sisitan

bersitegang: ngotot

bersiul: siul bersiul 1 héot; 2 ngahéot

berskala: boga skala

bersolek: solek bersolek 1 dangdan; 2 ngageulis

bersorak: 1 sorak; 2 nyurakan

bersoraklah: sarurak

bersua: sua bersua 1 papanggih; 2 (halus) pependak

bersuai: suai bersuai cocog jeung

bersuara: ngaluarkeun sora

bersujud: sumujud

bersungut-sungut:  kukulutus

bersyukur: nyukurkeun

bertabrakan: tabrakan

bertaburan: awur-awuran

bertahak: teurab

bertahan: tahan

bertahun-tahun: mangtaun-taun

bertalu-talu: talu bertalu-talu terus-terusan, teu eureun-eureun (tembakan, jeung sajabana)

bertamasya: 1 indit pikeun nyenangkeun haté; 2 piknik

bertambah: nambahan

bertambuh: tambuh bertambuh nambah (sangu)

bertamu: 1 (halus) namu; 2 nyémah

bertandang: tandang bertandang 1 datang ka hiji tempat; 2 nyémah

bertanding: tanding

bertanduk: tanduk bertanduk 1 tanduk; 2 tandukan

bertanggung: tanggung

bertanggungjawab: tanggung jawab

bertani: nyawah

bertanya: 1 nanya; 2 (halus) naros

bertanya-tanya: nanya-nanya

bertaruh: bertaruh tarohan, taruh bertaruh tataruhan

bertarung: tarung bertarung 1 diadu; 2 gelut; 3 paséa

bertata: boga tata

bertaut: taut bertaut raket, menautkan ngahubungkeun

berteduh: ngiuhan

bertekad: boga niat

bertele-tele: tele bertele-tele uncla-énclé

bertelepon: nelepon

bertelur: ngendog

berteman: nyobat

bertemu: 1 papanggih; 2 (halus) patepang

bertemunya: paamprokna

bertenggek: nyéngclé

bertengger: tengger bertengger 1 nyéngclé; 2 eunteup

bertengkar: paséa

bertentangan: 1 pahareup-hareup; 2 patukang tonggong; 3 paséa

bertepatan: 1 pas; 2 sawaktu

berterbangan: rabeng

berteriak: ngagorowok

berteriak-teriak: jojorowokan

berteriak/menyaniseenaknya: ceuleuweung

berterimakasih: nganuhunkeun

bertiga: tiluan

bertindak: ngalakukeun

bertingkah: loba ceta

bertinju: boksen, tinju

bertobat: tobat

bertolak: 1 indit balayar; 2 mangkat; 3 indit ninggalkeun; 4 nyoko

bertolak-belakang: patukang-tonggong

bertopang: dagu, nanggeuy gado

bertuah: 1 aya untungan; 2 sakti; 3 karamat; 4 kapincut

bertualang: ngalalana

bertubi-tubi: merekpek

bertubrukan: 1 patubruk; 2 diadu

bertugas: dines

bertujuan: boga tujuan

bertujuh: tujuhan

bertumpuk-tumpuk: begbreg; numpuk

bertunangan:  papacangan

bertunas: pucukan

bertutur: ngomong

beruang: biruang

berubah: robah

berubah-ubah: robah-robah

berudu: 1 buruy; 2 géndol

berujar: ngomong, nyarita-ujaran, omongan, ucapan

berujung: boga tungtung

berukuran: ukuranana

berulang: leuwih ti sakali

berulang-ulang: terus-terusan

berumput: jukutan

berumur: (halus) tos yuswaan

berunding: runding berunding 1 rempug; 2 (halus) barempag, perundingan bakami

beruntun: nguntuy

beruntung: boga untung

berupa: 1 mangrupa; 2 (halus) mangrupi

berupaya: narékahan

berurutan: runtuy

berusaha: usaha

berusia: umurna

berutang: 1 ngahutang; 2 boga hutang

bervariasi: variatif

berwarna: aya warnaan

berwatak: miboga watek

berwenang: nu boga kawasa

berwujud: bungkeuleukan

berzinah: zinah berzinah jinah

besan: 1 bésan; 2 warang, berbesanan 1 bébésanan; 2 wawarangan

besar: 1 gedé; 2 (halus) ageung, membesarkan ngagedékeun, dibesarkan digedéan, pembesar 1 pangagung; 2 gégédén

besar-besaran: gegedéan

besaran: murbei 1 bebesaran; 2 murbéi

besarnya: badagna

besek: bésék

beser: bésér

beserta: reujeung

beset: besot besét 1 besat; 2 lécét

besi: beusi, besi berani beusi persani

beslah: membeslah 1 ngabeslah; 2 nyita

beslit: béslit

besok: 1 isuk; 2 (halus) enjing, besok-besok saja isuk baé

besok/pagi: enjing

besot: besét 1 besat; 2 lécét

besuk: 1 ngalongok; 2 nempo

besusu: bangkuang

betah: kerasan betah

betapa: 1 pohara; 2 kacida

betara: 1 betara; 2 déwa

betari: 1 betari; 2 déwi

beterbangan: rabeng

beternak: miara, ngingu (hayam, manuk, jeung sajabana)

betet: ekek

betina: bikang

betis: 1 bitis; 2 wentis

betot: cabut betot

betul: 1 bener; 2 (halus) leres, kebetulan (halus) kaleresan, sebetulnya (halus) saleresna, membetulkan (halus) ngalereskeun

betul-betul: enyaan

biang: 1 indung; 2 biang

bianglala: katumbiri

biar: 1 antep; 2 (halus) engkeun, dibiarkan diantepkeun, biarkan saja antepkeun baé, membiarkan 1 ngantep; 2 teu miroséa

biarkan: antep

biasa: biasa 1 biasa; 2 lumrah, biasanya 1 biasana; 2 lumrahna, kebiasaan kabiasaan, membiasakan ngabiasakeun, terbiasa geus biasa, tuman biasa 1 tuman; 2 biasa; 3 tutur

biasanya: 1 biasana; 2 lumrahna

biawak: bayawak

biaya: 1 béaya; 2 (halus) waragad

biayanya: biayana

bibi: bibi

bibinya: bibina

bibir: 1 biwir; 2 (halus) lambéy

bibit: 1 bibit; 2 binih

bicara: berbicara 1 ngomong; 2 (halus) nyarita

bicaranya: ngomongna

bidadari: widadari

bidan: manak bidan

bidang: 1 widang; 2 rubak; 3 lega; 4 ukuran panjang

bidik: membidik kéker

bidikan: kécéngan

biduan: sindén

biduk: sampan

bijak: 1 jeung akal budina; 2 capétang, kebijakan 1 kapinteran; 2 kawijaksanaan

bijaksana: 1 wijaksana; 2 bijaksana

bijan: bijan mijén, wijen bijan wijén

biji: siki

bikang: kue bikang bibika

bikin: 1 jieun; 2 gawé; 3 (halus) damel, membikin 1 nyieun; 2 (halus) ngadamel, bikinan pagawéan

bikir: 1 parawan; 2 mojang

bila: kalau 1 lamun; 2 iraha

bilah: sibak wilah

bilal: 1 bilal; 2 tukang adan

bilamana: iraha

bilang: 1 nyarita; 2 (halus) nyarios

bilangan: 1 itungan; 2 angka, terbilang bibilangan

bilas: membilas 1 bilas; 2 ngabilas

bilik: bilik 1 rohang; 2 kamar, gedék bilik bilik

bilis: nyeri panon

bilur: ngagaralang

bimbang: hariwang

bimbing: 1 bingbing; 2 aping, dibimbing 1 dibingbing; 2 diasuh, membimbing ngabingbing, bimbingan wurukan

bina: membina 1 ngatih; 2 nungtun

binal: 1 bangor; 2 badeur

binar: berbinar cahayaan, berbinar-binar 1 sinaran; 2 cahayaan

binasa: 1 binasa; 2 ancur

binatang: 1 sato; 2 héwan, binatang buas sato galak, binatang ternak ingon-ingon, binatang liar sato jarah

binatu: 1 minatu; 2 binatu

bincang: berbincang 1 ngobrol; 2 cacarita

bindeng: ngirung

bindu: gurinda, bubut

bingar: ingar bingar gandéng

bingas: barangasan

bingkai: pigura

bingkas: 1 téréh; 2 gancang

bingkis: membingkis ngirim barang minangka panghormat

bingkisan: bungkusan

bingung: bingung bingung, membingungkan ngalieurkeun, keder bingung 1 bingung; 2 linglung

bingung/kalut: bingung

bini: 1 bojo; 2 (halus) garwa; 3 (halus) istri

bintang: béntang

bintik: berbintik totol-totol

bintik-bintik: 1 terotol; 2 laleutik

bintil: 1 bisul; 2 bentol

birah: taleus ateul

birang: wirang

biri-biri: domba

birit: terbirit lumpat tipaparétot

biru: bulao

biru-biru: geuneuk,wiru,wiron

bis: bus beus

bisa: bisa dapat 1 bisa; 2 (halus) tiasa, bisa racun 1 racun; 2 peurah, berbisa peurahan

bisan: bésan

bisik: haréwos, berbisik haharéwosan, dibisiki diharéwosan, membisiki ngaharéwosan, berbisik-bisik haharéwosan

bising: 1 baribin; 2 gandéng

bisnis: bisnis

bisu: bisu 1 pireu; 2 bisu, membisu ngabisu, gagu bisu 1 bisu; 2 pireu

bisul: 1 bisul; 2 (halus) gambuh, bisulan berbisulan bisulan, bisul kecil cénang

bius: membius 1 bius; 2 dibius

blak-blakan: togmol

blangkon: bendo

blaster: paranakan

blognya: blogna

bobok: tidur 1 bobo; 2 (halus) saré

bobol: bobol jebol 1 bedah; 2 bongkar, membobol ngabongkar, kebobolan kamalingan, jebol bobol 1 dobol; 2 jebol; 3 bobol, menjebol ngabobol

bobot: berat 1 (halus) abot; 2 beurat

bobrok: 1 rapuh; 2 rusak pisan

bocah: 1 budak; 2 (halus) murangkalih

bocor: 1 bocor; 2 betus; 3 miis, kebocoran kabocoran

bodo: picik bodo 1 biko; 2 bodo

bodoh: bodoh 1 bodo; 2 biko; 3 belet, membodohi minteran, pandir bodoh 1 bodo; 2 tolol

bodor: 1 bodor; 2 badut

bogel: bugil 1 bogél; 2 talanjang

bogem: peureup

bogi: dokar 1 délman; 2 dokar

bohong: 1 bohong; 2 wadul, dibohongi dibohongan, membohongi ngabohongan, berbohong 1 ngawadul; 2 ngabohong; 3 dadaku

bohong-bohongan: wawadukan

bokong: bokong pinggul 1 bujur; 2 (halus) imbit; 3 birit, membokong ngabongohan, pantat bokong 1 bujur; 2 (halus) imbit; 3 (halus) birit

boksen: tinju

bol: jambu bol jambu bool

bola: bal bola bal, bola bal

bolak: mata bolak 1 bolotot; 2 cureuleuk

bolak-balik: bulak-balik

boleh: 1 meunang; 2 (halus) kénging, memperbolehkan ngidinan, boleh jadi boa, kebolehan kabisa, kamampuh, kapinteran

bolong: bolong 1 copong; 2 molongpong, berbolong-bolong karancang, dobol bolong 1 dobol; 2 bodol

bolos: mangkir

bolot: membolot ngaput

boncel: leutik

bonceng: 1 boncéng; 2 népong, membonceng ngaboncéng

bondong: berbondong-bondong 1 ngabrul; 2 ngabring

bondot: beungkeutan

boneka: bonéka

bong: béngkong

bonggol: pupuhunan

bongkah: guruntul

bongkar: 1 bongkar; 2 rakrak, dibongkar dibongkar, membongkar ngabongkar

bongkot: 1 bongkot; 2 pangkal

bontot: bungsu

bonus: persén

bonyok: 1 eupeur; 2 eumeur

bopeng: bopeng 1 bowék; 2 bopéng, burik bopeng 1 bopéng; 2 bowék, capuk bopeng 1 bopéng; 2 bowék

bopong: membopong ngais

bordir: bordél

borgol: cangkalak, memborgol ngabanda

borok: 1 borok; 2 budug

borong: memborong 1 ngaborong; 2 bajong

boros: boros 1 boros; 2 olok, royal boros 1 royal; 2 awuntah

bosan: bosan bosen, membosankan pikaboseneun, pembosan bosenan, jelak bosan 1 seubeuh; 2 bosen

botak: 1 buleneng; 2 butak

bra: beha

buah: buah buah, berbuah keur buahan, buah-buahan bubuahan, buah dada 1 susu; 2 (halus) inang, buah hati kakasih, buah atep cangkaleng, buah tangan oleh-oleh, pentil buah pentil

buahnya: buahna

buai: ayun ayunan, buaian ayunan, berbuai-buai ayun-ayunan

bual: membual ngabohong, pembual tukang ngarahul

buana: 1 buana; 2 dunya

buang: buang piceun, membuang miceun, buang air besar (halus) kabeuratan, buang air kecil 1 kiih; 2 (halus) kahampangan, buang muka ngabaléngos, terbuang kapiceun, dibuang-buang dipiceunan, dibuang dipiceun, campak buang piceun, dicampakkan dipiceun, mencampakkan miceun, ngabalangkeun ngabeubeutkeun

buas: beringas buas 1 buringhas; 2 galak, buas galak

buat: buat untuk 1 eukeur; 2 (halus) kanggo, buat cipta 1 jieun; 2 gawé; 3 (halus) damel, buatan 1 jieunan; 2 (halus) damelan, dibuat 1 dijieun; 2 (halus) didamel, membuat 1 nyieun; 2 (halus) midamel, berbuat migawé hiji hal, dibuat-buat dijieun-jieun

buaya: 1 buhaya; 2 buaya

bubar: membubarkan ngabubarkeun

bubuh: membubuhkan 1 neundeunan; 2 nuliskeun, dibubuhkan 1 diteundeunan; 2 dituliskeun

bubuk: 1 bubuk; 2 remuk

bubul: botoleun

bubungan: wuwungan

bubur: bubur bubur, tajin bubur 1 tajin; 2 tajén; 3 darih

bubut: bubut cabut cabut, bubut mesin bubut mesin bubut

bucu: pojok juru

budak: 1 budak; 2 abid

budek: torék

budi: berbudi linuhung, membalas budi 1 mulang; 2 marulang

buduk: kusta budug

bufet: bupét

bugar: segar bugar séhat pisan

bugenfil: bugénfil

bugil: bogel bugil 1 bogél; 2 talanjang, bugil taranjang

buhuk: gondok

buhul: simpul cangreud (tali)

bui: penjara 1 panjara; 2 bui

buih: buih 1 budah; 2 busa, berbuih ngabudah, busa buih 1 busa; 2 budah, berbusa ngabudah

bujang: 1 bujang; 2 jajaka, membujang lalanjangan

bujuk: 1 olo; 2 ngolo, membujuk ngolo-ngolo

bujukan: pangalapan, suka membujuk pangoloan

bujur: membujur ngujur

buka: 1 buka; 2 bobor, dibuka 1 dibuka; 2 dilaan, membuka 1 mukaan; 2 ngalaan, membukakan mukakeun, terbuka 1 kabuka; 2 kaguar

bukan: 1 lain; 2 (halus) sanés

bukankah: lainna

bukit: pasir

bukti: membuktikan (halus) ngabuktoskeun, terbukti kanyataan

buku: buku kitab 1 buku; 2 kitab, membukukan nyatet, buku ruas 1 buku; 2 ruas, halaman buku 1 kaca; 2 halaman

bukunya: bukuna

bulan: 1 bulan; 2 (halus) sasih, bulan madu peuting mimiti, berbulan-bulan saeneng-eneng, bulanan 1 bulanan; 2 (halus) sasihan, bulan sabit bulan sapasi

bulat: 1 buleud; 2 bunder, bulatan buleudan

bule: balar bule bulé

bulir: ranggeuyan paré

bulu: bulu kening 1 halis; 2 (halus) kening, bulu mata (halus) rambut soca, berbulu buluan, membului nyabutan

buluh: bambu awi

bulutangkis: badminton

bumbu: bumbu 1 bungbu; 2 samara, rempah bumbu 1 samara; 2 bungbu

bumbung: lodong

bumi: 1 bumi; 2 dunya, mengebumikan nguburkeun, bumiputra pribumi

buncit: 1 buncir; 2 bucitreuk

bunda: (halus) ibu

bundar: 1 buleud; 2 bunder

bundaran: bunderan

bundel: bundel bendel genolan, bundel simpul buntelan

bunga: 1 kembang; 2 kusuma, berbunga kembangan, membungakan uang rénten, vas bunga jambangan

bungkam: 1 balem; 2 bekem, membungkam ngabekem, pembungkam pibungkeman

bungkil: 1 bungkil; 2 geblek

bungkuk: 1 bongkok; 2 dongko, membungkuk ngabongkok

bungkus: 1 bungkus; 2 bulen, dibungkus 1 dibungkus; 2 dibulen, membungkus 1 mulen; 2 mungkus

bungkusnya: bungkusna

bunglon: londok

bungsil: cengkir

bungsu: bungsu

buntal: ikan buntal lauk kembung

buntet: buntu

buntut: berbuntut buntutan, membuntuti 1 nuturkeun; 2 (halus) ngiring

bunuh: 1 paéh; 2 maot; 3 pati, dibunuh dipaéhan, membunuh maéhan, bunuh diri maéhan manéh, terbunuh 1 dipaéhan; 2 paéh, pembunuhan rajapati

bunyi: 1 so(a)ra; 2 (halus) soanten, dibunyikan disorakeun, berbunyi 1 nyora; 2 (halus) nyoanten, bunyi-bunyian tatabuhan, membunyikan 1 nabeuh, nyadakeun; 2 ngalapalkeun, ngucapkeun

bunyi-bunyian: tatabuhan

bupati: dalem

bupet: bupét

burai: terburai mawur

buram: suram 1 burem; 2 surem

buras: memburas 1 ngobrol; 2 ngabibita

burik: bopeng 1 bopéng; 2 bowék

buritan: bagian tukang perahu

buron: kabur, ngalolos, buronan buronan

buru: berburu 1 buru; 2 moro, terburu-buru 1 rurusuhan; 2 rusun, pemburu paninggaran, buru-buru tétéréhan

buruh: 1 buruh; 2 kuli

buruk: 1 goréng; 2 (halus) awon

burung: manuk, burung hantu bueuk

burut: hernia 1 burut; 2 kondor

bus: bis bus beus

busa: buih 1 busa; 2 budah, berbusa ngabudah

busana: 1 papakéan; 2 (halus) anggoan

bustan: taman

busuk: 1 buruk; 2 ruksak

busung: 1 busung; 2 burayut

busur: gandéwa

buta: buta 1 buta; 2 lolong, buta ayam kotokeun, buta hati taya rasrasan, buta hukum teu ngarti hukum, buta huruf teu bisa maca jeung nulis, buta raksasa 1 raksasa; 2 buta

butak: keruh kiruh

butek: kiruh

butir: sebutir 1 siki; 2 sasiki

butuh: butuh 1 butuh; 2 perlu, membutuhkan ngabutuhkeun, kebutuhan kabutuhan, butuh zakar 1 kontol; 2 (halus) mamas

butuhnya: perluna

buyar: puyar

buyung: buyung wadah gedé tina taneuh paranti mawa cai, buyung sesebutan ka budak lalaki

buyut: 1 buyut; 2 uyut, buyutan mindeng ngarasa tiris lantaran geus kolot, kebuyutan kabuyutan

byarpet: hurung jeung pareum paselang (upamana lampu)

(Bersambung ke Kamus Indonesia-Sunda indeks huruf “C”)

Sumber : Aplikasi Android Kamus Indonesia-Sunda Indeks Huruf “B”.

Semoga ini dapat bermanfaat dalam bidang bahasa Sunda khususnya dan di kebudayaan Indonesia pada umumnya. 🙂

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s